11 augustus 2009

De vrijheid van een volk

Schopenhauer stelt dat wat vrij is, onafhankelijk moet zijn van welke grond dan ook. Dit is wat hij noemt de absolute toeval. De vraag is in hoeverre dit ook geldt voor een volk.

Wanneer is een volk vrij? Is een volk vrij als het volgens zijn eigen tradities leeft? Zeker niet als het de opvattingen deelt van een geloofsovertuiging of een religie, waarvan aanhangers te vinden zijn ook buiten de eigen gemeente. Een volk dat steunt op een zelfgeschreven grondwet is volgens de regel van Schopenhauer ook niet vrij, omdat het afhankelijk is van een bepaalde grond.

Labels