17 augustus 2008

- geen titel -

Bouwputten overal. Ons huis lijkt gedegen astrologie
Met zacht fluiten veroveren spreeuwen de
zonsopgang. En in de aftakkingen van de
riviermonding hielden we halt voor
ons avondmaal.

Hij kwam thuis met balen meel
& zakken bloem & het brood
rijste en de familie floreerde.

(vrij naar: The Village Tapes, Jim Morrison)

Labels